WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Tillbehör

no-img

WILLBRANDT The Compensator Catalogue (Engelska) - K20101

För våra kompensatorer finns följande tillbehör tillgängliga:

Styrrör
för att förbättra genomströmningshastigheten, minska tryckförluster och skydda kompensatorn mot ökat slitage i samband med medier med högt torrsubstansinnehåll och abrasiva medier.

Potentialutjämning
som elektrisk bro över bälgen för att förebygga mättekniska fel och jordingsproblem.

Flamsäker skyddskåpa
särskilt använd på fartyg som brandskydd (till gummikompensatorer).

Jordkåpa
för användning av kompensatorer på jord som skyddskåpa, för att bevara kompensatorernas fulla funktionsförmåga.

Vakuumstödspiraler och -ringar
förhindrar insugning av kompensatorns bälg vid undertryck.

Skriva utSkydd av persondataImpressum