WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Kvalitetsstyring

no-img

WILLBRANDT KG är tillverkare och återförsäljare av tekniska produkter inom elastomerteknik och tilläggsprodukter, och anser oss själva vara partner till våra kunder både när det gäller anskaffande och distribution. Långvariga affärsförbindelser med kunder och leverantörer, av vilka en del har varat under årtionden, bildar fundamentet för vår varaktiga framgång. Det är inte en tillfällighet att kvalitet har första prioritet i spänningsfältet mellan kvalitet - kund - medarbetare - vinst - omkostnader - innovation.

Våra åtaganden vad gäller kvaliteten, som vi fäster stor vikt vid, bildar själva fundamentet för våra handlingar. Och dessa leder till framgång om de konsekvent utmynnar i konkreta uppgifter samt innovativa lösningar och aktiviteter.

I samband med alla aktiviteter sätter vi i första hand fokus på noll-fel- strategin med förebyggande åtgärder för minimering av sannolikheten för defekter.

WILLBRANDT KG har sedan 27 september 1997 varit certifierade enligt DS/EN ISO 9001:2008.

Kvalitetsmål

  • kundorienterat tänkande och handling på alla nivåer

  • kvalificerad rådgivning genom samarbete mellan försäljning och tekniker
  • långvariga affärsrelationer mellan oss och våra leverantörer och kunder baserade på ömsesidig tillit

Tillsammans med vårt moderbolag har vi mer än 100 års erfarenhet av tekniska gummiprodukter!

Willbrandt Gummiteknik ApS grundades 1994 som ett dotterbolag, 100 % ägt av WILLBRANDT KG, Hamburg. WILLBRANDT KG hade många år innan dess varit leverantör åt Aage Christensen i de företag han arbetade i.

>>> Certifikat

Skriva utSkydd av persondataImpressum