WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Hamburg

no-img

Huvudkontoret ligger i Hamburg och täcker alla centrala funktioner såsom ledning, bokföring, marknadsföring, kvalitetsstyrning, IT och personaladministration.

Huvudsakliga aktivitetsområden i Hamburg:

  • ingenjörskontor med test- och försökslaboratorium

  • svängningsteknik
  • kompensatorer
  • bullerskyddssystem
  • profiler och formdetaljer
  • transmissionselement
  • gummi till fartyg och hamnar

Förutom en omfattande lagerkapacitet har vi flera produktionsanläggningar i Hamburg med huvudvikt på svängningsteknik, kompensatorer och bullerskydd.

Skriva utSkydd av persondataImpressum