WILLBRANDT
Gummiteknik A/S

Finlandsgade 29
4690 Haslev


Kontaktpersoner:

Mattias Hvass

(Area Manager
Sverige och Finland)
Tel +46 736734090
Fax +45 56872208

Fundamentmattor av SYLOMER®

no-img

WILLBRANDT System för ljud- och buller-isolering (Tysk) - L30101

SYLOMER®-mattor är cellulära polyuretan-elastomerer, som särskilt används till vibrationsisolering, stötdämpning och bullerreducering. De här flexibla upphängningarnas statiska och dynamiska egenskaper kan anpassas optimalt för respektive applikation genom ett medvetet val av den yta som ska belastas, materialtyp och -tjocklek.

Fördelar med isolering över en stor yta:

 • minskad specifik belastning av ytan

 • överföring av dynamiska krafter över ett stort område
 • låg igångsättning av självsvängningar (böjningsvibrationer)
 • i den elastiskt upphängda komponenten
 • större glidmotstånd
 • ingen risk för nedsmutsning
 • används som en slags "permanent form"

Materialegenskaper hos SYLOMER®-standardtyper:

 • statisk permanent belastning på upp till 0,80 N/mm2

 • hög dynamisk lastförmåga
 • utmärkt olje-, fett-, ozon-, syre-, alkali- och hydrolysbeständighet
 • arbetstemperaturer på mellan -30 °C och + 70 °C
 • stor elasticitet

Våra ingenjörer ger dig kompetent rådgivning i samband med dimensioneringen av den SYLOMER®-typ som passar just dina behov bäst. Vid behov levereras produkterna i rullar eller individuellt tillskurna.

Ytterligare upplysningar om SYLOMER
® finns under Bullerskyddssystem.

Skriva utSkydd av persondataImpressum